De Heilige Geest

Opnieuw geboren worden

De Heilige Geest ontvangen

Jezus zegt dat als je in Hem gaat geloven, je opnieuw geboren wordt. Dat je een nieuw mens (schepping) bent. Paulus schrijft daar ook vaak over in de Bijbel. Bijvoorbeeld hier:

Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. En dat is Gods werk. - 2 Korintiërs 5:17

Maar hoe zit dat? Het is toch niet zo dat je in de spiegel kijkt en een totaal ander mens voor je ziet? Dat klopt! Deze complete verandering vindt niet plaats in je lichaam. Als je blond was, heb je nu niet ineens bruin haar. Je wordt ook niet helemaal nieuw in je emoties. Ook als je in Jezus gelooft kan je nog steeds verdrietig of bang zijn. En ook je gedachten zijn niet gelijk helemaal perfect. Deze vernieuwing vindt plaats in je geest. Je geest is het onzichtbare deel van jou. Die zit ergens in je, maar je kunt je geest niet zien of aanraken met je handen. Het is je kern, je diepe zijn. Het is wie je bent. In dat ene moment dat jij je leven aan Jezus geeft, wordt je geest helemaal nieuw. Brandschoon. Een nieuwe schepping. En dat kan ook nooit meer veranderen. In je kern ben je nu dus helemaal oké. Zelfs als je nog fouten maakt. De Bijbel noemt dat ook wel: ‘rechtvaardig’ of ‘heilig’. Je kunt ook zeggen: goed genoeg.

Nadat jij je leven aan Jezus hebt gegeven en je geest helemaal nieuw is geworden, komt de Heilige Geest in je wonen. God de Vader heeft ongelooflijk mooie dingen voor ons bedacht (Jeremia 29:11). En Jezus heeft al die mooie dingen voor ons beschikbaar gemaakt omdat Hij voor ons stierf aan het kruis en daarna ook weer opstond uit de dood. De Heilige Geest laat al die mooie dingen zien en helpt met uitvoeren.

Jij bent waardevol

Mattheüs 6:26

Het is echt belangrijk om te weten dat je goed genoeg bent door Jezus. Heel veel mensen geloven diep vanbinnen dat ze niet goed genoeg zijn, omdat ze steeds fouten maken. Ze proberen het heel goed te doen en als dat mislukt voelen ze zich een loser en denken: God houdt niet van mij. Maar niet de dingen die jij doet bepalen of je goed bent. Wat Jezus voor jou heeft gedaan, dat bepaalt wie jij diep van binnen bent. Je bent waardevol, altijd! Zo waardevol dat Jezus voor jou gestorven is. Zelfs als je nog fouten maakt, blijf je in de kern waardevol en helemaal oké. Er is niets dat jou kan scheiden van Zijn liefde (Romeinen 8:35-39). Als je daar maar steeds aan denkt, dan ga je met de hulp van de Heilige Geest vanzelf de goede dingen doen.

De Heilige Geest ontvangen

De Heilige Geest

De Heilige Geest is voor iedereen
In Efeze 1:13 staat dat iedereen die in Jezus gelooft, verzegeld wordt met de Heilige Geest. In de NBV staat: je bent gemerkt met de stempel van de Heilige Geest. 
Je krijgt als het ware een watermerk: Je bent een kind van God.

Handelingen 2:17 - "Ik zal Mijn Geest uitstorten op alle mensen: zonen en dochters, jonge en oude mensen, slaven en vrije."

Oftewel: je geslacht, leeftijd en (levens)omstandigheden maken niet uit. De Heilige Geest is er voor jou zodra jij in Jezus gelooft.

Toen Jezus naar de hemel ging, zei Hij tegen zijn discipelen: “Jullie zullen de Heilige Geest ontvangen.” Ze waren al kinderen van God. En als je een kind van God wordt, komt de Heilige Geest al in je wonen. Dus wat bedoelt Jezus hiermee? Jezus had het over het moment dat de Heilige Geest niet alleen IN hen zou zijn, maar helemaal over hen heen zou komen. De Heilige Geest is er niet alleen voor jouzelf. Hij is er juist om iedereen naar God toe te trekken. Hij wil dat iedereen bij de familie hoort.
Handelingen 1:8 “Wanneer de Heilige Geest over jullie heen komt, dan zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn.”

Oftewel: je krijgt de kracht om te laten zien wie God is zodat mensen tot geloof komen.

Gebed om vervulling

Ontvang Kracht van de Heilige Geest

Naast dat je de Heilige Geest ontvangt nadat je tot geloof bent gekomen, kan je ook bidden voor deze vervulling met de kracht van de Heilige Geest. In het Nieuwe Testament zien we dat dat vaak onder handoplegging gebeurde (bijv. Handelingen 19:6). Je kan ook zelf de Heilige Geest uitnodigen om je te vullen.

Lieve Heer Jezus,
Dank U wel dat ik Uw kind ben en dat de Heilige Geest al in mij woont. Nu wil ik ook heel graag de Heilige Geest over mij heen ontvangen. Vul mij van top tot teen met Uw Geest en laat de Heilige Geest krachtig door mij heen werken om de wereld te laten zien wie U bent. Ik houd zo veel van U!
Amen