Iedereen die in Jezus gelooft, kan Zijn stem verstaan! Profetie is een gave van de Heilige Geest. Het is God horen spreken en dat herhalen.

Leidt tot Jezus

Opbouwend

Bemoedigend

Troostend

Profetie is....

Praten met God

Iedereen die in Jezus gelooft, kan Zijn stem verstaan! Jezus zegt zelf: ‘Mijn schapen horen Mijn stem. Ik ken ze en zij volgen Mij’ (Johannes 10:27). God wil niets liever dan een relatie met jou. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als er altijd maar 1 iemand aan het woord is in een relatie of vriendschap, ben je gauw uitgesproken. Zo leer je de ander helemaal niet kennen. God wil dat we een levende relatie met Hem hebben en daar hoort bij dat jij niet alleen tegen Hem praat (bidt) maar ook dat Hij tegen jou spreekt.

Profetie is eigenlijk God horen spreken en dat herhalen. Tegen jezelf of tegen anderen. Hoe mooi is het om zo Gods hart te leren kennen? Om te weten wat Hij van ons vindt? En om te horen welke mooie dingen Hij wil zeggen tegen andere mensen? In de Bijbel (Openbaring 19:10) staat dat “het getuigenis van Jezus de geest der profetie is.” Dit betekent dat een profetie altijd verwijst naar Jezus en zijn liefde. Het brengt jou en anderen (weer) bij God.

Profetie is een gave van de Heilige Geest.

1 Korintiërs 14

Naast dat je zelf kan praten met God, kan je ook profeteren over andere mensen. Profetie is een gave van de Heilige Geest (1 Korintiërs 14). De Heilige Geest woont in iedereen die in Jezus gelooft. Bij profetie denk je soms aan toekomstvoorspellingen. Dat kan het zijn. Maar heel vaak zegt God niet iets over onze toekomst, maar over wie wij zijn. Wij zijn Zijn zonen en dochters van wie Hij houdt! Hij vindt wie wij zíjn belangrijker dan wat we doen. Hij houdt van ons en wil graag bemoedigende dingen zeggen tegen ons en tegen anderen.

Profetie is....

Altijd positief en bemoedigend?!

In het Oude Testament zien we dat profetie vaak te maken heeft met oordeel. Het is negatief: wijst op zonde en voorspelt nare dingen. Door de komst van Jezus en de Heilige Geest, is de basis van profetie veranderd. In plaats van een paar mensen die profeten zijn en Gods stem kunnen horen, kan nu iedereen met de Heilige Geest Gods stem verstaan (Handelingen 2:18). Hiermee zijn de spelregels veranderd. We spreken geen oordeel uit, maar bemoedigende, troostende en opbouwende woorden. (I Korintiërs 14:3). Oftewel: profetie maakt de ander blij en dankbaar!

Zegt het nooit iets negatiefs dan? In de NBG 1951 wordt het woord ‘vermanen’ gebruikt. In het Grieks heeft dit echter een positieve lading die meer overeenkomt met troosten en bemoedigen, niet met terechtwijzen of corrigeren! Een profetie bevat geen oordeel. Het kan je soms wel laten zien welke (betere) weg God met jou voorheeft. God spreekt ook door je geweten en wil graag dat je rommel opruimt. Maar Hij zal altijd liefdevol en vol genade de zere plek aanwijzen en niet veroordelend. Een profetie moet er altijd voor zorgen dat iemand weer graag naar God toe gaat. Dat hij of zij de liefde van God voelt.