Wat doet de Heilige Geest

Wat doet de Heilige Geest?

De Heilige Geest verandert jou

De Heilige Geest verandert jou van binnenuit zodat je steeds meer op Jezus gaat lijken (2 Korintiërs 3:18). Dit worden ook wel de vruchten van de Geest genoemd. Als je denkt aan een fruitboom, dan weet je dat de boom niet zelf heel hard zijn best moet doen om vruchten voort te brengen. Uit zichzelf lukt dat niet. De boom moet in goede grond staan, genoeg water en zon krijgen, bevrucht worden en dan komen de vruchten. Zo is dat ook met ons. Als wij leven in relatie met God, ons laten doordrenken met Zijn liefde en Hem steeds beter leren kennen, komen de vruchten vanzelf. En anderen kunnen daarvan proeven, het merken. Je wilt dan niets liever dan op Jezus lijken en Hem liefhebben, ook door je gedrag en daden.

Galaten 5:22-23: 'Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.'

De Heilige Geest helpt jou

Bijbelteksten over de Heilige Geest

De Heilige Geest woont in jou. En Hij is betrokken bij jouw leven en dat van de mensen om je heen. Hij wordt in de Bijbel ook de Helper genoemd. Hieronder een aantal manieren waarop Hij je wilt helpen. Er zijn nog veel meer Bijbelteksten te vinden.

 • Hij giet Gods liefde over je uit (Romeinen 5:5)
 • Hij is de Geest van de waarheid die altijd bij je blijft (Johannes 14:16)
 • Hij geeft vrijheid (2 Korintiërs 3:17)
 • Hij is je Trooster (Johannes 16:7-8)
 • Hij spreekt namens God en maakt bekend wat komen gaat (Johannes 16:13-15)
 • Hij geeft kracht om te getuigen (Handelingen 1:8)
 • Hij is onze pleitbezorger (Johannes 15:26)
 • Hij onderwijst ons en brengt alles in herinnering wat Jezus gezegd heeft (Johannes 14:26)
 • Hij verzekert onze Geest dat we kinderen van God zijn (Romeinen 8:15-16)
 • De Heilige Geest bid voor ons (Romeinen 8:26-27)
 • Hij vuurt ons aan en maakt ons enthousiast over Jezus en het evangelie (Romeinen 12:11)
 • Hij laat je hoop toenemen en helpt stand te houden (Romeinen 15:13)
 • Hij is geen geest van angst maar een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Timoteus 1:7)

Wat doet de Heilige Geest?

Hij helpt je uitdelen aan anderen

De Heilige Geest helpt niet alleen jou in je relatie met God, Hij wil door jou heen ook graag anderen bereiken met het goede nieuws. Naast dat Hij je helpt door je aan te vuren en kracht te geven om te getuigen, lezen we in de Bijbel ook dat Hij gaven met zich meebrengt. Dat zijn cadeautjes die je namens God mag uitdelen aan anderen, zodat ze God en Zijn liefde leren kennen.

We lezen daarover onder andere in 1 Korintiërs 12: 7-11:

'Aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest. En aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest. En aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.'

Er is maar één Heilige Geest. En Hij wil door iedereen (dus ook door jou!) heen, op verschillende manieren, de ander bereiken. Hij weet wat de ander nodig heeft (vers 7) en geeft jou wat je nodig hebt om Gods liefde door te geven.

In Markus 16 geeft Jezus de opdracht aan al Zijn volgelingen (dus ook aan ons) om het evangelie aan iedereen bekend te maken, en belooft dat er dan tekenen zullen volgen: 'En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.'

Volgen deze tekenen jou al? Bij mij lang niet altijd, maar door de hulp van de Heilige Geest mag je ook hierin groeien en zo mensen met het Goede Nieuws bereiken. Niet om de krachten en tekenen op zichzelf te laten zien, maar juist wie daarachter zit: de God die redt. 

1 Korintiërs 1:5-8 - Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is, en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht aan geen enkele gave van de Geest.