1 september 2020

De schapen horen zijn stem

Deel dit

Jezus beloofde dat zijn schapen zijn stem zouden horen en kennen.
Maar hoe klinkt zijn stem dan? Hoe spreekt hij vandaag tegen zijn gemeente? Hoe kunnen kerken in onze tijd profetie op zo’n manier een plek geven dat gemeenteleden groeien in discipelschap en missionaire activiteiten er krachtiger door worden?

Profetie is niet tegelijk met de eerste gemeente van de aardbodem verdwenen, maar is nog steeds een cruciale gave die veel vrucht kan dragen in het leven van een discipel. Daarvoor is het wel nodig dat profetie goed wordt onderwezen, verantwoord en zorgvuldig wordt ingezet en in liefde wordt gebracht. Hedendaagse kerken hebben grote behoefte aan een gezonde, holistische en Bijbelse profetische bediening die Gods gemeente toerust om meer toegewijde volgelingen van Jezus te
worden, die met meer impact betrokken zijn op de wereld om hen heen.

Dit boek is voor iedereen die zoekt naar een volwassen en naar buiten gerichte invulling van profetie. Het biedt vele praktische handvatten aan iedereen die Gods stem graag duidelijk(er) wil gaan verstaan, en het geeft inzicht in de rol die de gave en bediening van profetie in onze tijd kunnen spelen.

Bekijk en koop het boek via nederlandzoekt.nl