24 mei 2024

Gods stem in de woestijn

Deel dit

Krachtig de woestijn in en uit

Ik denk dat iedereen wel herkent dat er fases zijn waarin ‘het lekker stroomt’. Je ervaart en/of ziet (veel) van God, kan uitdelen en zit in een flow met Bijbellezen en bidden etc. En dat je in een fase kan zitten waarin het tegenovergestelde lijkt te gebeuren. Je ervaart weinig van God, je hebt twijfels en bent niet meer zo enthousiast of vol vuur. In deze periode kan je verlangen naar vroegere tijden, waarin je vol was van God. Vaak noemen mensen dit een woestijnperiode.

De Bijbel spreekt ook over de woestijn. Het is een plek waar je worstelt met God en met jezelf. Een plek waar je soms eenzaam bent en waar het aankomt op het kennen en horen van Gods woord. Maar is ook een plek waar je uiteindelijk krachtiger uitkomt.

Hosea 2:13-14 HSV (vers 16-17 in NVB)
‘Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken. Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.’

In Hosea staat dat de Bruid haar Man is vergeten. Ze is zo afgeleid, maakt steeds vaker verkeerde keuzes en glijdt steeds verder af. Er lijkt geen weg meer terug. Maar God vergeet zijn Bruid nooit. God gaat achter haar, achter jou aan en lokt haar naar de woestijn. Hij wil haar Zijn stem laten horen en weet dat ze dan weer bij Hem terugkomt. Misschien is deze periode wel een mogelijkheid om weer terug naar de basis te gaan. Zonder afleiding en op je dieptepunt God ontmoeten. Om alles weer van Hem te verwachten. Om net als Jezus in de woestijn ‘Nee’ te zeggen tegen elke verleiding en afleiding (Lukas 4). 

God zegt dat Hij vanuit deze woestijnperiode, Zijn Bruid wijngaarden zal geven (Hosea 2:14). In de meeste gevallen in de Bijbel staat de wijngaard symbool voor een ongeschonden of niet beschadigde verhouding met God. Als de relatie goed is, brengt een rank een rijke hoeveelheid vruchten voort. Bij God is er altijd een weg terug. En Hij wil heel persoonlijk tot jouw hart spreken. Hij wil je liefhebben en door Jezus kan de relatie tussen Hem en jou weer ongeschonden zijn. Je leven kan vrucht dragen als je in Hem blijft. Als je blijft investeren in je relatie met God (Johannes 15:1-8). Neem de tijd om Hem op te zoeken. Om met Hem te praten.

In Hosea wordt ook gesproken over het Dal van Achor. Op die plek leed het volk Israël een grote nederlaag. De plek is synoniem geworden voor een plek van vernedering, ontmoediging en teleurstelling. Misschien is dit ook wel een reden waardoor je afstand voelt tussen God en jou. Maar God verandert na de woestijn dit dal in een Deur van Hoop.
Jezus is de deur. In Johannes 10:9 staat: ‘IK BEN de deur. Als iemand door Mij binnenkomt, zal hij worden gered. Hij zal naar binnen gaan en naar buiten gaan en hij zal het goed hebben.’ Jezus is Overwinnaar. In alles en over alles. Ook in je teleurstelling en ontmoediging wil God naar je hart spreken. Stel je hart voor Hem open. Leg bloot wat er in je hart leeft aan twijfels, wanhoop, boosheid en teleurstelling. God wil erover spreken en je de weg wijzen naar Hoop.

God wil naar jouw hart spreken omdat je Zijn Bruid, Zijn geliefde bent. Dit is iets heel persoonlijks en heel intiems. Een gesprek van hart tot hart. Er staat overigens niet ‘tot’ maar ‘naar’. Hij weet wat jouw hart nodig heeft om te horen en spreekt woorden van leven. Neem de tijd om Zijn stem (woord) te horen. Alleen zo kom je krachtig uit de woestijn.

Zegen!
Jacoline

Lees Hosea 2:13-14.


De enige manier om gezond uit een woestijn te komen, is door veel te drinken en je goed te beschermen tegen de zon. 

Dat geld ook voor een woestijnperiode. Les je dorst bij De bron: Jezus. En bescherm je met de wapenrusting van de Geest tegen elke vorm van verzoeking (verleiding, afleiding) (Efeziërs 6:10-17)


Op momenten dat je Gods stem niet verstaat en het idee hebt dat je weinig contact hebt met God, is het belangrijk dat je Zijn geschreven woord kent. De Bijbel. En die leer je in de tijd dat het wél goed gaat, zodat je er ook iets aan hebt als je wat minder in een 'flow' zit of geen Bijbel bij de hand hebt.

Doordat Jezus zijn Bijbelteksten paraat had, kon Hij elke verzoeking in de woestijn weerstaan en werd Hij krachtiger in Zijn identiteit en autoriteit. Kies een Bijbeltekst met een belofte uit, ga erover in gesprek met God en probeer die uit je hoofd te leren. Herhaal hem komende dagen, zodat hij echt in je hart verankerd. 

 Mijn zoon, luister naar mijn woorden. Houd je oren open voor wat ik zeg. Vergeet mijn woorden nooit meer, maar bewaar ze diep in je hart.
Spreuken 4:20-21